Brister i underhållet av hjärtstartare

Läkemedelsverket konstaterar: 
Brister i underhållet av hjärtstartare
Läkemedelsverket har fått signaler om att det finns brister i underhållet av hjärtstartare. Konsekvenserna av uteblivna kontroller, batteri- och elektrodbyten kan bli mycket allvarliga. Det är innehavaren av hjärtstartare som har ansvar för att produkterna underhålls regelbundet. Vid problem med produkter ska tillverkare/leverantör alltid kontaktas.
Ta kontakt med oss och boka en repetitionsutbildning så genomför vi en kostnadsfri kontroll på er hjärtstartare 
Läs Läkemedelsverkets pressmeddelande på följande länk:

http://www.lakemedelsverket.se/…/Brister-i-underhallet-av-…/
Brister i underhållet av hjärtstartare - Läkemedelsverket
Läkemedelsverket har fått signaler om att det finns brister i underhållet av hjärtstartare. Konsekvenserna av uteblivna kontroller, batteri- och…
LAKEMEDELSVERKET.SE