Detta är ett blogginlägg

yssna på intressanta föreläsare. Första Symposium i första hjälpen av HLR rådet. Vi kommer att prata om hanteringen av större blödningar, barnolyckorna som sker i Sverige, Terrorhändelsen på Drottningshändelsen i Stockholm och mycket mycket mer.
Johan Skogmalm kommer att föreläsa också :)
Nationellt första hjälpen symposium - 15 November i Stockholm
Svenska HLR rådet arrangerar i Stockholm den 15 november klockan 12:30 - 16:30 för första gången ett vetenskapligt nationellt symposium kring första hjälpen.