Förstahjälpen handbok

Kramp/Epilepsi

Kramp/epilepsi Kramp/epilepsi är när den normala funktionen störs av skada, sjukdom, feber, infektioner, förgiftning. En oregelbunden elektrisk aktivitet i hjärnan utlöser kramp.  Symtom Kramp kan vara ett tecken på hjärtstopp. Medvetandesänkning Ryckningar och muskelspänningar Andningssvårigheter Blålila ansiktsfärg Urinavgång Okontaktbar Medvetslös   Åtgärd Larma 112 Håll ej fast personen, skydda huvudet mot skador med kläder eller …

Kramp/Epilepsi Läs mer »

Diabetes

Dibetes är en ämnesomsättningsjukdom som beror på brist på det blodsockerrreglerande hormonet insulin. Finns två typer av diabetes, typ 1 och typ 2.  Symtom vid lågt blodsocker Blek och kallsvettig Irritation Hunger Skakningar eller kramper Yrsel Oro Trötthet Frånvarande, och tittar rakt in i väggen och ni får ingen kontakt  Medvetslöshet Åtgärd vid lågt blodsocker …

Diabetes Läs mer »

Ögonskador

Ögonskada Om föremål sitter fast i ögat ska ni ej själva ta bort det. Har ni däremot fått skräp i ögat – skölj med vatten Använd rätt skyddsutrustning vid hantering av kemikalier.Ta reda på vilken sort kemikalier som den drabbade har fått på sig. Åtgärder: Om du fått skräp i ögat, åtgärd: Ser du skräp …

Ögonskador Läs mer »

Värmeslag

Värmeslag Kroppen är känslig vid höga kroppstemperaturer och hjärnan fungerar inte som den ska när det blir för varmt. Barn och äldre över 65 år är mer känsliga.  Orsaken till värmeslag kan vara• Varm miljö under lång tid• Långvarig ansträngning utan vätska• Bastubad ATT TÄNKA PÅDiabetes, stroke och alkoholpåverkan kan lätt förväxlas med värmeslag! Detta …

Värmeslag Läs mer »

Tandskador

Utslagen tand Om du skadar eller tappar en tand ska du alltid kontakta tandläkare. Behandlingen beror dels på skadans omfattning och dels på om tanden är permanent eller en mjölktand. Om barn slår ut en permanent tand helt och hållet ska man omedelbart kontakta tandläkaren. Åtgärd Arbeta utifrån L C ABCDE Va rädd om den …

Tandskador Läs mer »

Svimning

Svimning Att man svimmar och förlorar medvetandet en kort stund beror på att blodtrycket sjunker och är oftast inte skadligt.  Att man svimmar kan bero på blodtrycksfall, reser sig för snabbt upp, vätskebrist, att se blod, psykisk påfrestning etc. BRA ATT TÄNKA PÅ OM MAN HAR KÄNNER ATT MAN ÄR PÅVÄG ATT SVIMMA• Du är …

Svimning Läs mer »

Benbrott

Benbrott Alla benbrott orsakar smärta Svullnad Ömhet Illamående Yrsel Felställning Missfärgning av hudområdet Åtgärd Minska möjligheten till rörelse i den skadade delen med kläder/plagg/filtar för att minska smärta och stabilisera benbrottet Täck öppet sår med ett löst förband tex när huden är skadat, benpipan kan vara synlig Minska risken att personen fryser med hjälp av …

Benbrott Läs mer »

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning, antingen en propp eller blödning i hjärnan. Det är viktigt att dessa personer kommer inom vård genast. I Sverige drabbas cirka 25 500 personer varje år av stroke. Stroke kan orsakas av• Högt blodtryck • Diabetes• Hjärtsjukdom • Stress• Rökning • Alkoholmissbruk Detta kan tyda på att …

Stroke Läs mer »

stabilt sidoläge

Stabilt sidoläge När en person är medvetslös med öppen luftväg ska personen läggas i stabilt sidoläge för att säkerställa en öppen luftväg.  Stabilt sidoläge skapar och bibehåller öppen luftväg samtidigt som ev. kräkning, slem och blod lättare kan rinna ut. Risken att kvävas minimeras med stabilt sidoläge. Stabilt sidoläge kan behöva göras vid svimning, sjukdomar …

stabilt sidoläge Läs mer »

Skallskada

Skallskada Slag mot huvudet kan innebära hjärnskakning eller blödning i hjärnan. Symtom kan komma direkt eller efter flera timmar. En blödning i hjärnan kan vara  bli mycket allvarligt.  BLÖDNING:Blödning i hjärnan kan vara mycket allvarligt. Vid större blödning leder detta till att hjärnan kläms ihop eftersom skallbenet hindrar expansion. HJÄRNSKAKNING:Slag/våld mot huvudet, ex cyklar omkull …

Skallskada Läs mer »