Förstahjälpen handbok

Blödning – sår

Blödning – sår Hur allvarlig en sårskada är beror på skadans djup, utbredning, plats och om det finns risk för infektion.Byt förband när det blir fuktigt eller smutsigt. Inspektera såret regelbundet. Infektion kan ha tillstött om såret smärtar, svullnar, rodnar, luktar illa eller var bildats efter några dagar. Det finns alltid en risk att sårinfektionen leder …

Blödning – sår Läs mer »

Astma

Astma Astma är en infl ammatorisk luftvägssjukdom. Vid astma uppstår följande: förträngning i luftvägarna, slemhinnan i luftrören svullnar samt segt slem i andningsvägarna bildas.  Astma kan bero på fl era faktorer; kyla, ansträngning, överkänslighet/allergi mot t ex pollen, parfym, djur, damm etc. Ansträngningsutlöst astma uppkommer vid stress och vid fysisk ansträngning. Detta kan tyda på att personen har drabbats av …

Astma Läs mer »

Medvetslös

Medvetslös Medvetslöshet är när personen inte reagerar. Om du finner en person medvetslös, kan anledningen till medvetslösheten hjälpa dig att behandla den drabbade. Person kan bli medvetslös av olika anledningar:• Alkoholintag• Lågt blodsocker/diabetes• Kramper• Syrebrist• Vätskebrist• Förgiftning• Blödningar• Skallskada• Stroke• HjärtinfarktSymtom vid medvetslöshet:• Okontaktbar• Andningen kan varapåverkad• Personen reagerar trögt vidsmärtstimulering ÅTGÄRD • LABCDE, Innan du närmar …

Medvetslös Läs mer »

LABCDE

LABCDE ÖVERBLICKABedöm situationen och skaffa dig en överblick. KALLA PÅ HJÄLPRing 112, tala om vad som hänt, var ni är och hur många som är drabbade. ORGANISERA OLYCKANPrioritera de drabbade enligt LABCDE/LABC. Det är en metod för att underlätta din bedömning över vilka åtgärder som behövs och i vilken ordning de ska utföras (se faktaruta …

LABCDE Läs mer »

Drunkning

Drunkning Alla drunkningstillbud ska till sjukhus. I Sverige drunknar cirka 200 personer årligen. Drunkning innebär som regel att lungorna och luftvägarna fylls med vatten med påföljande syrebrist som leder till hjärtstopp. Förväntade symtom om personen vaknar till liv efter ett drunkningstillbud: – Rosslande ljud från luftvägen – Nedkyld – Illamående och hosta – Blå/blek hud Glöm ej: …

Drunkning Läs mer »