Kramp/epilepsi åtgärder

Stabilt sidoläge, öppen luftväg
  • Larma 112
  • Håll ej fast personen, skydda huvudet mot skador med kläder eller dina händer
  • Lossa åtsittande kläder
  • Motverka nedkylning
  • När anfallet är över lägg i stabilt sidoläge
  • Kontrollera att andningen är normal hela tiden
  • När anfallet är över undersök eventuella sårskador och åtgärda.
  • Om ingen eller onormal andning larma 112, starta hjärt-lungräddning