Kramp/epilepsi symtom

Stabilt sidoläge
Stabilt sidoläge, öppen luftväg
Stabilt sidoläge, barn
  • Kramp kan vara ett tecken på hjärtstopp.
  • Medvetandesänkning
  • Ryckningar och muskelspänningar
  • Andningssvårigheter
  • Blålila ansiktsfärg
  • Urinavgång
  • Okontaktbar
  • Medvetslös