Datum

26 aug 2021
Expired!

Tid

10:00 am - 5:00 pm

Instruktörsutbildning HLR

Syftet är att lära sig utbilda i vuxen-HLR på ett pedagogiskt sätt – såväl grund- som repitionsutbildning. För att hålla hög utbildningskvalitet lär man sig vikten av att använda kvalitetsäkrat standardiserat kursmaterial.

Obligatoriska förkunskaper och förberedelser

 • Deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR
 • Sett instuktionsfilmen Vuxen-HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
 • Läst in instuktörsboken i Vuxen-HLR
 • Läst in kursboken Första hjälpen och hjärt-lungräddning
 • Förberett praktiska uppgifter
 • Genomfört webbutbildningen på instruktörsnivå

Kursinnehåll

 • Lärandemål för insturktörsutbildningen i Vuxen-HLR
  – för grundutbildning och repitionsutbildning
 • Praktiska övningar i att instruera övriga deltagare
 • Förmedla kunskapen pedagogiskt

Omfattning

Cirka 4-6 timmar

Antal deltagare

4-8 personer

Lämna ett svar