Allergisk reaktion

*Injektionspenna med adrenalin, ges på utsidan av låret. Håll kvar pennan i 10 sekunder i låret.

Allergi innebär överkänslighet mot ämnen i omgivningen. Allergisk reaktion kan bli mycket allvarlig, inom någon
minut kan personen bli medvetslös vilket kräver snabb behandling.

Orsaken till allergin kan vara att personen reagerar mot pollen, äkemedel, bi-/getingstick eller födoämnesallergi (till exempel nötter).

Symtom vid allergi

• Klåda
• Svullnad i ansikte, luftvägar m.m.
• Nässelutslag
• Andningssvårigheter
• Cirkulationssvikt
• Blekhet och illamående
• Medvetslöshet
• Ångest, oro

Åtgärd

  • Det första du gör är att be någon larma 112 om någon finns i din närhet, annars får du larma 112 själv.
  • Hjälp till att få fram injektionspennan med adrenalin så att den drabbade kan ta den första dosen själv.
  • Om inte första dosen hjälper ska andra dosen ges efter 5 minuter.
  • Placera personen i sittande ställning, mot en vägg eller att du får stötta upp personen, hjärtläge.
  • Försäkra dig om att personen har tagit sin allergimedicin
    (tablett/ spruta)
  • Ta bort det som orsakat själva anfallet eller flytta personen till en säker plats.
  • Om patienten blir yr eller känner sig svimfärdig, lägg personen ner. Höj benen och tillse att den drabbade förblir liggande tills ambulans anlänt.Kontrollera andningen hela tiden.

 

Vid medvetslöshet

  • Kontrollera medvetande och andning – andas personen lägg personen i stabilt sidoläge.