Benbrott

Vid fraktur/benbrott har skelettet skadats så att det brutits av eller fått en spricka. Vid onormal belastning på skelettet kan fraktur/benbrott uppstå. En fraktur kan antingen vara öppen (synlig) eller sluten (ser en svullnad på huden som är hel).

Ibland kan det vara mycket svårt att skilja på en urledvridning/stukning och fraktur. En öntgenundersökning kan ge besked. Stora frakturer kan leda till inre blödningar och cirkulationssvikt.

SYMPTOM
• Felställning
• Svullnad
• Smärta
• Nedsatt känsel, kall
• Missfärgning kring skadan
• Blek/kallsvettig

UNDERSÖKNING AV SKADAN
Kan personen röra den skadade kroppsdelen?
Smärta vid rörelse?
Smärta i vila?
Kontrollera puls, rörelseförmåga och känsel nedanför skadan,
(om skadan är missfärgad och avsaknad av puls – ring 112 och informera vad du har observerat).

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE.

Minska rörelse i benbrottets
område genom att stötta med fi ltar, kuddar,
ihoprullade klädesplagg.

Täck öppna sår med
skyddsförband. Anlägg
inget tryck på utstickande
benpipa.

Motverka nedkylning
– använd filtar under och över personen.

Vid förflyttning (långt till
ambulans, väg etc) kan
man behöva fixera benbrottet.
Detta görs genom
fi xering över två leder,
nedanför och ovanför
skadan.

Ring 112.

Lämna inte personen ensam.

Ge ej dricka/mat
Känn igenom kroppen från
huvud till tå för eventuellt
fler skador.