Blödning - sår

Hur allvarlig en sårskada är beror på skadans djup, utbredning, plats och om det finns risk för infektion.
Byt förband när det blir fuktigt eller smutsigt.

Inspektera såret regelbundet. Infektion kan ha tillstött om såret smärtar, svullnar, rodnar, luktar illa eller var bildats efter några dagar. Det finns alltid en risk att sårinfektionen leder till blodförgiftning.

Sår som behöver sjukhusvård
• Sår som är svårt att få ihop eller glipar
• Skärsår i ansikte, leder och underliv
• Sår med infektionsrisk så som bitsår, rivsår och förorenat sår
• Djupa sår
• Främmande föremål i såret t ex glas eller spik
• Krossår

Åtgärd

Tvätta såret med tvål och vatten.
Om ni har tillgång till handskar ska dessa användas.

Ta bort grus eller annat som fastnat i såret med pincett.

Tvätta inifrån såret och utåt.

Vid behov förband/plåster över skadan.
Om förband används, inspektera såret regelbundet så det inte blir infekterat (rodnad och smärta), ta då  kontakt med sjukvårdsrådgivningen, 1177.

Om det glipar – pressa ihop sårkanterna, därefter tejpa.

Vid skador i huvud använd skyddsförband.

Vid skrubbsår rekommenderas vaselin och förband för att förhindra skorpbildning.