Brännskada

Skadans svårighetsgrad bedöms efter skadans djup, utbredning, plats, personens ålder, samt ev sjukdomar. Idag använder vi begreppen överhud, delhud (ytlig och djup) och fullhudskador. Dessa motsvarar de tidigare bregreppen första, andra och tredje gradens brännskada.

ÖVERHUDSKADA
Symtom: Röd hud, smärta vid beröring,
t ex vid solning (1:a gradens brännskada)
YTLIG DELHUDSKADA
Symtom: Vattenfyllda blåsor på huden, är oftast smärtsamma.
(2:a grandens brännskada).
FULLHUDSKADA
Symtom: Svart och pappersliknande hud utan känsel.
(3:e gradens brännskada).

Bedömning av brännskadans utbredning:
Den drabbades handflata motsvarar 1% av kroppsytan.

UPPSÖK SJUKVÅRD: Ytlig och djup delhudskada som är större än en handfl ata, skadan sitter i ansikte, leder, underliv, fötter. Småbarn och äldre samt skador orsakde av el ska till sjukhus, alla fullhudbrännskador
ska behandlas på sjukhus.

Åtgärd

Om det brinner i kläderna – Arbeta utifrån LABCDE, lägg personen ner på golvet, kväv elden med filt eller dyl. Börja med att stryka med händerna från huvudet ned mot fötterna

Se till att den skadade andas och har öppen luftväg

Ring 112 vid omfattande brännskador, andningspåverkan och allmänpåverkan
Kyl skadan omgående i minst 20 minuter

Behåll blåsorna hela, lägg ett blött skyddsförband över. När kylningen är klar täck skadorna med löst täckande förband

Ta av brännskadade kläder (ej om de sitter fast i huden)

Motverka nedkylning, värme/filtar under och över personen

Vid medvetslöshet:
Stabilt sidoläge och kontrollera andningen