Bröstsmärta

Bröstsmärtor är vanligt och kan debutera på olika sätt. Varje år drabbas cirka 22 200 personer av hjärtinfarkt i Sverige.
Bilden visar Hjärtläge

Bröstsmärtor kan bero på flera olika saker: • Kärlkramp och hjärtinfarkt • Lunginflammation • Revbensfraktur • Propp i lungan • Hjärtmuskelinfl ammation • Magsår • Smärtor i bröstet • Andningssvårigheter • Kallsvettig • Utstrålande smärta i arm, rygg, hals • Obehag i bröstet som inte går över även om personen vilar • Ångest och oro • Illamående

Symtom vid bröstsmärta:

 • Ihållande tryck eller obehag i bröstet med utstrålning till arm, hals, käke, rygg eller mage
 • Andningssvårigheter
 • Kallsvettig
 • Illamående
 • Yrsel
 • Trötthet, sjukdomskänsla
 • Ibland kan symtomen vara diffusa och inte alltid upplevas smärtsamma.

Åtgärd

 • Larma 112
 • Sätt personen ner, placera i hjärtläge*, öppna upp skjorta eller blus
 • Hjälp den drabbade att ta mediciner mot bröstsmärta
 • Stanna kvar hos personen
 • Vid hjärtstopp, larma 112 och starta omedelbart HLR. Om möjligt hämta närmaste hjärtstartare
 • ERC rekommenderar Acetylsalicylsyra, ASA som är tuggbar tablett (ex bamyl, treo, magnecyl) vid misstanke om hjärtinfarkt, www.erc.edu
 • Rekommendationen är 150-300mg och skall ej vara orsakat av trauma/olycksfall.
 • Du väljer om du vill följa rekommendationen, är du tveksam, invänta ambulans. 
 • Tidig behandling med ASA kan minska risk för hjärtstopp
 • Tänk på eventuell överkänslighet, undvik att ta ASA vid känd allergi, astma och blödningar från mag/tarm kanalen