Buksmärta

Smärtor i buken är svårbedömda. Orsaken kan antingen bero på olycka/trauma eller sjukdom.

Orsaken till buksmärtorna kan vara:
• Slag emot buken
• Njursten/gallsten
• Magsår
• Infektion
• Infl ammation
• Mens, graviditet
• Förgiftning
• Hjärtinfarkt
• Förstoppning

Sök vård vid buksmärta i kombination med något av nedanstående:
• Konstant eller intervallsmärta
• Hård buk
• Blod i avföring, urin
• Förstoppning, diarré
• Feber
• Illamående och kräkningar
• Blek, kallsvettig

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE.

Täck öppna skador med
rena förband.

Motverka nedkylning,
använd värme/filtar.

Ge ej vätska/mat.

Ring 112 eller 1177.

Känn igenom kroppen från huvud till tå, för
att eventuellt finna övriga skador.
Föremål som penetrerat kroppen ska sitta kvar

Låt personen inta den ställning som känns
bäst.