Cirkulationssvikt

Vid stora blodförluster omfördelar kroppen blodfl ödet. Det blod som normalt går ut i huden omfördelas istället till kroppens centrala delar. Huden mister då sin färg och blir blek och kall. Tillståndet kan bli livshotande.

Orsaken till cirkulationssvikt kan vara:
• Blödning
• Diarré
• Smärta
• Brännskador
• Förgiftning
• Allergi
• Vätskeförlust
• Kraftiga infektioner

Detta kan tyda på att personen har cirkulationssvikt:
• Huden blek och kallsvettig
• Snabb och svag puls
• Ytlig och snabb andning
• Fryser, orolig
• Svimningskänsla/yrsel

Åtgärd

Ring 112.

Högläge på benen om
det inte finns misstanke av nack-ryggskada eller misstänkt blödningar i kroppen, låt personen då ligga plant.

Vid synlig blödning, lägg tryck/täckande förband.

Motverka nedkylning.
Lägg filtar under och över personen.

Lossa åtsittande kläder, ge ingen vätska.

Känn igenom från huvud
till tå för eventuellt upptäcka skador som  du inte ser genom att bara titta på personen.

Medvetslöshet:
Stabilt sidoläge. Kontrollera andningen hela tiden.