Drunkning

Alla drunkningstillbud ska till sjukhus. I Sverige drunknar cirka 200 personer årligen. Drunkning innebär som regel att lungorna och luftvägarna fylls med vatten med påföljande syrebrist som leder till hjärtstopp.

Förväntade symtom om personen vaknar till liv efter ett drunkningstillbud:
– Rosslande ljud från luftvägen
– Nedkyld
– Illamående och hosta
– Blå/blek hud
Glöm ej:
Alla drabbade ska till sjukhus.

Tänk på din säkerhet!

Arbeta utifrån LABCDE, stanna på land om möjligt. Hjälp personen upp ur vattnet, använd livboj eller dylikt. Ta upp personen på land/brygga.

Vid medvetslöshet, Ge 5 inblåsningar så snart du kan/redan i vattnet Motverka nedkylning, värme/fi ltar. Ta av blöta kläder.

Ring 112

Placera personen på plant underlag.

Vid medvetslöshet: 
-stabilt sidoläge

Vid hjärtstopp:
Ring 112 och starta HLR!