Elolycka

Elektrisk ström kan ge allt från kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtrytm och hjärtstopp. Om någon får ström i sig fungerar kroppen som en strömledare. Passerar strömmen genom hjärtat är risken stor för hjärtstopp.

UPPSÖK ALLTID SJUKVÅRD EFTER EN STRÖMGENOMGÅNG
Risk för att drabbas av hjärtrubbningar, domningar eller känselbortfall i händer eller fötter.

Långt senare kan även psykiska besvär samt syn- och höselförändringar uppkomma.

Även hushållsel kan vara farligt för den drabbade, sök vård!

SKADOR AV EL KAN GE:
• Andningspåverkan
• Brännskador på huden och inre organ
• Muskelskador
• Njurskador
• Kramper

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE.

Allra först bryter du strömmen tex via strömbrytare
– ta ej i bar hud (risk att du får ström i dig).

Om du ej kan bryta
strömmen, kan du
knuffa bort personen.
Använda en icke strömförande
pinne eller
annat tillbehör för att
lösgöra personen

Så fort strömmen är
bruten, hjälp personen
till liggande, kontrollera
att andningen är normal.

Ring 112.

Behandla eventuella brännskador, se avsnittet brännskador.

Vid medvetslöshet:
stabilt sidoläge, kontrollera andningen hela tiden.