Epilepsi/kramper

Epileptiskt anfall beror på plötslig men övergående rubbning i hjärnans funktion. Epilepsi kan pågå under några sekunder till minuter allt från små till stora skakningar eller till medvetslöshet.

Vid skada, sjukdom, feber, förgiftning kan den
elektriska aktiviteten i hjärnan bli oregelbunden, vilket kan orsaka krampanfall. Krampanfall kan vara ett första tecken till hjärtstopp.

SYMPTOM EPILEPTISKT ANFALL
• Plötslig medvetandeförlust
• Muskelspänningar och ryckningar
• Försämrad andning
• Blålila färg i ansiktet
• Urinavgång
• Trötthet och eventuellt förvirring efter anfallet

KRAMPER KAN BERO PÅ:
Kan personen röra den skadade kroppsdelen?
Smärta vid rörelse?
Smärta i vila?
Kontrollera puls, rörelseförmåga och känsel nedanför skadan,(om skadan är missfärgad och avsaknad av puls – ring 112 och informera vad du har observerat).

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE

Kontrollera medvetande
och andning överväg
att det kan vara ett
hjärtstopp.

Skydda huvudet mot
skador och ta bort föremål
som kan skada.

Lägg filtar/jacka över personen.

Ring 112.

Stoppa inte in något mellan tänderna under krampanfallet, håll ej fast personen.

Behåll lugnet – anfallet  går oftast över inom några minuter, när anfallet är över – stabilt sidoläge, kontrollera andningen hela tiden.

Stanna hos personen 
hela tiden.