Feberkramp

Feberkramp kommer oftast då temperaturen stiger för snabbt och kan se otäckt ut men är oftast ofarligt. Feberkramp förekommer upp till femårsåldern.
Tillståndet varar i de fl esta fall någon till några minuter. Feberkramp orsakar en retning i hjärnan och är inget tecken till allvarligt tillstånd.

Symtom vid feberkramp:
– Ryckningar och stelhet i kroppen
– Blåaktig färg
– Andningssvårigheter
– Slapphet
– Medvetslöshet

Uppsök sjukvård:
Vid ett krampanfall med feber ska sjukvården alltid kontaktas för bedömning för att utesluta andra orsaker till febern och krampanfallet.

Åtgärd

Samma åtgärd som krampanfall, skydda huvudet så det inte skadas samt ta bort saker som kan orsaka skada.
– Ring 112.
– Svalka barnet -ta av kläder, badda med blöt handduk
– Rummet ska vara svalt men inte så att barnet fryser