Hjärtlungräddning till barn

Barn HLR görs från 1 år upp till puberteten.
När hjärtstopp drabbar barn beror det oftast pga syrebrist vid tex drunkning/satt i halsen.
Inblåsningarna på barn kan vara livsavgörande.

Kontrollera medvetande,
skaka i barnets axlar och ropa på hjälp.

Kontrollera andning; se, lyssna, känn. Ingen höjning av bröstkorgen. Om höjning av bröstkorg och normal andning, stabilt sidoläge.

Ingen eller onormal andning, ge 5 inblåsningar. Om inga livstecken starta HLR.

Om ingen cirkulation, tryck 30 gånger med en hand mitt på bröstkorgen. Ge därefter 2 inblåsningar tills du ser att bröstkorgen höjer sig, Fortsätt HLR 30/2, tills ambulans anländer. Takt: 2 kompressioner/sekund. Tryck med 5 cm djup Om du är ensam med barnet – larma efter 1 min HLR. Avbryt HLR om livstecken finns. Använd hjärtstartare om det finns.