Hjärt- lungräddning till spädbarn

Spädbarns HLR görs mellan 0 till 1 år.

Kontrollera medvetande,
skaka försiktigt i barnets axlar.

Ingen eller onormal andning.
– ge 5 långsamma inblåsningar. Blås tills bröstkorgen höjer sig.

Kontrollera andningen (se, lyssna, känn). Om synlig höjning av bröstkorgen – stabilt sidoläge.

Om inga livstecken påbörja HLR. Tryck med två fingrar mitt på bröstkorgen 30 gånger, med ett djup av 4 cm. 2 kompressioner/sekund.
En hand på pannan.
Blås 2 gånger. Fortsätt med 30/2 tills ambulansen
anländer Ensam med barnet – ring 112 efter 1 min HLR