Inandning av kemiska produkter

Inandning av gaser kan medföra stor fara, till exempel kan personen drabbas av syrebrist. Kvävande gaser kan bildas så som i tankar, slutna rum, cisterner etc.

SYMPTOM
• Rethosta
• Rosa hudfärg
• Tungt att andas
• Rosslande andning
• Andningsstopp

Sätt personen i hjärtläge i friska luften.

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE.

Hjälp personen till frisk luft.

Ring 112, vid allmänpåverkan,
andningspåverkan.

Ring giftinformationsrådgivningen
för råd.

Hjärtläge.

Stanna hos personen hela tiden.

Medvetslös:
Stabilt sidoläge, ring 112.