Medvetslös

Medvetslöshet är när personen inte reagerar. Om du finner en person medvetslös, kan anledningen till medvetslösheten hjälpa dig att behandla den drabbade.

Person kan bli medvetslös av olika anledningar:
• Alkoholintag
• Lågt blodsocker/diabetes
• Kramper
• Syrebrist
• Vätskebrist
• Förgiftning
• Blödningar
• Skallskada
• Stroke
• Hjärtinfarkt

Symtom vid medvetslöshet:

• Okontaktbar
• Andningen kan vara
påverkad
• Personen reagerar trögt vid
smärtstimulering

ÅTGÄRD

LABCDE, Innan du närmar dig platsen, kontrollera livsfarligt läge.

• Handla utifrån HLR-schemat, kontrollera medvetande och andning.

• Vid medvetslöshet
– stabilt sidoläge.
Ring 112

• Misstänk nackskada vid
medvetslöshet tills motsatsen
har bevisats.

Tips på hur du vänder en person från mage till rygg.