Nack- och ryggskada

Vid olyckshändelse ska du alltid vara observant på skador på huvud, nacke eller rygg. Förflytta personen med nackryggskada endast om det är nödvändigt, ex brand, ingen andning, rasrisk, etc).

Symtom vid nack-ryggskada

 • Smärta i nacken och/eller ryggen
 • Notera att skada på nacke och/eller rygg behöver inte alltid vara smärtsamt
 • Domningar eller stickningar i armar och/eller ben
 • Felställning och kraftnedsättning
 • Känselbortfall eller förlamningar
 • Misstänk alltid nack- eller ryggskador vid medvetslöshet.

Åtgärd

            Vaken:

 • Flytta personen endast vid livsfarligt läge
 • Närma dig personen framifrån
 • Stabilisera nacken med dina händer
 • Uppmana personen att ligga still, kommunicera hela tiden med personen
 • Minska risk för nedkylning. Använd filtar, kläder eller räddningsfilt
 • Måste du lämna personen, lägg i stabilt sidoläge
 • Larma 112

  Medvetslös:
 • Öppna luftvägen (det är livräddande) och kontrollera att andningen är normal
 • Lägg i stabilt sidoläge
 • Förhindra nedkylning med filt eller kläder
 • Vid hjärtstopp larma 112 och starta omgående HLR, följ handlingsplan i HLR för Vuxen eller Barn.