Nedkylning och köldskada

Kroppen kan snabbt bli nedkyld vid vistelse i kyla eller kallt vatten en längre tid. Risk för köldskada är störst i kroppsdelar som är längst bort från hjärtat. Kalla väderförhållanden och starka vindar ökar risk för köldskador. Nedkylning ökar med blöta kläder och kraftig vind.

SYMPTOM VID NEDKYLNING
• Huttrande som senare avtar
• Oföretagsamhet
• Trötthet
• Slöhet och så småningom medvetslösn

SYMPTOM VID YTLIG KÖLDSKADA
• Huden är vit och kall
• Känselbortfall
• Oelastisk hud

SYMPTOM VID DJUP KÖLDSKADA
• Hudområdet är fast
• Iskristaller i skadan

Åtgärd

NEDKYLNING
Arbeta utifrån LABCDE.
För den nedkylde till en varm och skyddande plats, gärna inomhus.

Om den nedkylde verkar slö och omtöcknad – ring 112.

Ta varsamt av våta kläder och svep in personen i
torra kläder eller fi ltar. Sätt på mössa.

Gravt nedkyld, ska personen ligga plant. och hanteras varsamt, får ej sättas upp.

Ta kontakt med sjukvården om känsel eller hudfärg ej återkommit inom 30 minuter.

Ge något varmt att dricka om den nedkylde är fullt vaken och kan dricka själv.

KÖLDSKADA
Ta personen ifrån kylan till en varm och skyddad plats.

Värm skadade kroppsdelen med din egen kroppsvärme,
till exempel stoppa in förfrusna fingrar i din armhåla.

Gnugga ej på förfrusen del.

Ge varmt att dricka om personen är vid fullt medvetande.

Uppsök sjukvård eller ring 1177 för råd.