Ögonskada av föremål

Om föremål sitter fast i ögat ska ni ej själva ta bort det. Har ni däremot fått skräp i ögat – skölj med vatten

Åtgärd

Ser du föremål kan du ta bort det med hjälp av
kompress eller dyl.

Skölj med ljummet vatten eller med ögonspolväska/dusch.

Be personen titta nedåt, uppåt och åt sidorna
– föremålet kommer lättare ut, vid behov lyft på ögonlocket.

OM FÖREMÅL SITTER FAST:
Lägg en gasbinda eller tygkompress över båda ögonen eller blunda, föremålet får ej tas bort

Har ögat perforerats ska ögat ej sköljas, uppsök sjukvård.