Sätta i halsen

Satt i halsen spädbarn (<1 år)

Små barn upptäcker ofta världen genom att stoppa saker i munnen, vilket ibland kan orsaka luftvägsstopp.
Lägg barnet på mage på din underarm, barnets huvud ska luta neråt. Håll i barnets haka/huvud.

Ge 1-5 slag i ryggen mellan skulderblad med din handlov.

Vänd barnet och tryck sedan 1-5 gånger mellan bröstvårtorna. Ej på magen. Håll i huvudet.
Titta i munnen, ta bort föremålet om det är synligt. Svep ej i mun i blindo – risk att pressa ner det som fastnat längre ner.

5.

Om ingen effekt enligt ovan, börja om enligt ovanstående. Gör 3 omgångar, därefter ring 112 om inte biten har kommit upp.

6.

Vid minsta misstanke att ni ej fått bort det som fastnat i sin helhet kontakta sjukvården. Om barnet blir medvetslöst, starta hjärt-lungräddning, 30/2.

Satt i halsen, från 1 år och uppåt

Att sätta i halsen kan drabba alla och tillståndet kan snabbt försämras. Antingen har man delvis luftvägsstopp (får lite luft) eller luftvägsstopp (ingen luft kan passera). Vilket innebär att man varken kan andas eller prata, man kvävs. Ett livshotande tillstånd.

DETTA TYDER PÅ ATT PERSONEN HAR SATT I HALSEN
• Tar sig för halsen
• Slö
• Yr
• Blek
• Blåaktiga läppar, naglar
• Medvetslös
• Andningsstopp
• Hjärtstopp

Ge 1-5 slag i ryggen mellan skulderblad med din handlov.

Åtgärd

Uppmana personen att hosta.

Ge 1-5 ryggslag med
handloven mellan
skulderbladen. Håll
din andra hand på
den drabbades bröst.

Ge 1-5 buktryck.
Lägg armarna runt
magen, placera tumsidan
strax ovanför naveln.

Lägg den andra
handen ovanpå och
tryck kraftigt inåt och uppåt.

Svep ej i blindo när
ni kontrollera munnen
efter föremål, risk att pressa ner
biten längre ner

Larma 112 och starta
HLR om personen
blir medvetslös
Ge 30 bröstkompressioner,
titta om föremålet
kommit upp, ta ut föremålet om du
ser det, ge 2 inblåsningar,
fortsätt med 30/2,
titta i munnen innan
varje inblåsningsomgång.