Skallskada

Slag mot huvudet kan innebära hjärnskakning eller blödning i hjärnan. Symtom kan komma direkt eller efter fl era timmar.Alla personer som råkat ut för hjärnskakning ska undersökas av sjukvårdspersonal.

HJÄRNSKAKNING:
Slag/våld mot huvudet. Personen kan vara vid medvetande eller medvetslös. Tecken till hjänskakning är huvudvärk, trötthet, illamående och kräkningar, minnesluckor, etc. Allvarligare skallskador ger medvetslöshet.

BLÖDNING:
Blödning i hjärnan kan vara mycket allvarligt. Vid större blödning leder detta till att hjärnan kläms ihop eftersom skallbenet hindrar expansion.

Orsak til skada kan vara:
Slag mot huvud • Dykt i botten • Trafi kolycka

Detta kan tyda på att personen har drabbats av en skallskada:
• Blod/liquor från näsa eller öron
• Olika stora pupiller
• Motoriskt orolig
• Förändrat beteende/personlighetsförändring
• Medvetslöshet
• Huvudvärk, illamående och kräkningar
• Kramper

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE. Förflytta
endast den skadade om det är absolut nödvändigt.

Ring 112.

Stabilisera personens
huvud med dina händer
vid misstanke om
nack-ryggskada.

Personen ska ligga plant och varmt.
Stoppa blödningar
från huvudet (med skyddsförband).

Undersök från huvud till tå för att finna eventuella nya skador.

Lämna inte personen ensam.

Lossa åtsittande kläder.

Medvetslös:
Misstänk nack/ryggskada
-fixera huvudet med dina händer.