Stabilt sidoläge

När en person blir medvetslös, läggs personen i stabilt sidoläge för att säkerställa en öppen luftväg.

Stabilt sidoläge skapar och bibehåller öppen luftväg samtidigt som ev. kräkning, slem och blod lättare kan rinna ut. Risken att kvävas minimeras med stabilt sidoläge. Stabilt sidoläge kan behöva göras vid svimning, sjukdomar eller vid slag mot huvudet där personen inte återfår medvetandet.

1. Lägg. ut vänster arm rakt ut, högra handen mot axeln. Böj höger knä.

2. Dra personen mot dig, böj bak huvudet -skapa öppen luftväg. Stanna hos personen, lägg filt/klädesplagg på.

Åtgärd

Om personen har egen andning men är medvetslös – lägg personen i stabilt sidoläge.

Ring 112, stanna hos personen hela tiden, kontrollera medvetande och andning hela tiden.

Ta av eventuella glasögon, lossa åt sittande kläder, töm fickorna, kontrollera att personen inte har något i munnen.

Motverka nedkylning, lägg en filt/klädesplagg under och över personen.

Person som legat i 30 minuter på samma sida ska läggas på andra sidan.