Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning, antingen en propp eller blödning i hjärnan. Det är viktigt att dessa personer kommer inom vård så fort som möjligt efter symtomdebut, helst under 4,5 timmar. I Sverige drabbas cirka 32 000 personer varje år av stroke.

AKUT-test
ANSIKTE
Be personen le och visa tänderna.Förlamning på någon sida, mungipan hänger, ring 112
KROPPSDEL
Be personen lyfta armarna och håll kvar i 10 sekunder. Om en arm faller, ring 112.
UTTAL
Säg en hel mening, om personen sluddrar eller ej hittar orden, ring 112.
TID
Snabb hjälp kan rädda fl er liv. Ring om något av ovan stående symtom fi nns, räcker att en av symtomen finns.

Stroke kan orsakas av
• Högt blodtryck • Diabetes
• Hjärtsjukdom • Stress
• Rökning • Alkoholmissbruk

Detta kan tyda på att personen har drabbats av stroke:
• Halvsidig förlamning
• Balanssvårigheter
• Talsvårigheter
• Nedsatt kraft, känselbortfall
• Huvudvärk
• Medvetslöshet

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE.

Gör AKUT-testet, om ett eller flera av bokstäverna inte klaras av – ring omgående 112.

Stanna hos personen.

Motverka nedkylning.

Om personen är medvetslös – stabilt sidoläge och kontrollera andningen hela tiden