Stukning

För att minimera blödning och svullnad vid stukning är
det viktigt att man lägger ett tryckförband snabbt.

STUKNING ELLER VRICKNING:
Innebär att ledytorna för en kort stund dras isär och ledband töjs ut.
URLEDVRIDNING:
Ledändarna går inte tillbaka till sitt normalläge.

Kontrollera att du inte har dragit förbandet för hårt (vit eller missfärgad hud). Lätta då något på trycket.

Åtgärd

STUKNING Använd en elastisk binda, börja linda hårt från tåna upp mot vristen. Placera den skadade foten direkt i högläge och kyl (is), ej direkt på huden Låt förbandet sitta på under 15 minuter. Skulle huden bli vit, missfärgad eller få domningar måste du lossa på bindan omgående. Linda om foten på nytt, inte så hårt denna gång. URLEDVRIDNING Larma 112. Undvik rörelse av skadad del. Fixera skadan med hjälp av kläder eller filtar. Om blödning uppstått, lägg skyddsförband (inspektera skadan -så inte svullnad har gjort att förbandet sitter för hårt). Förebygg nedkylning. Ge ej något att dricka/äta.