Svalt kemiska produkter

Ibland kommer barn åt kemiska produkter. Förvara produkterna inlåsta eller på platser där barn ej kommer åt dem. Giftinformationscentralen fungerar utmärkt som resurs för råd och hjälp kring förgiftningstillstånd, akut ring 112.

PETROLEUM PRODUKTER
Bensin
Olja
Vaselin
FRÄTANDE ÄMNEN
Rengöringsmedel
Maskindiskmedel
Kaustiksoda
GIFTIGA ÄMNEN
Läkemedel

Symtom då en person har svalt kemiska produkter
• Illamående
• Kräkningar
• Förvirring
• Buksmärtor
• Andas dåligt
• Medvetslöshet
• Huvudvärk
• Hjärtstopp

ATT TÄNKA PÅ
Skaffa dig information om ämnet som personen fått i sig eller har fått på sig. Vilken mängd och klockslag. Spara förpackningar, svamprester, etc.

Åtgärd

PETROLEUM PRODUKTER
Arbeta utifrån LABCDE.
Framkalla EJ kräkning.
Skölj munnen.

Ge mjölk, grädde eller
glass till personen, ca
1-2 dl. Tips till barn,
använd gräddglas.

Ring 112 och följ giftinformationscentralens råd.

GIFTIGA ÄMNEN:
Ring 112 och få råd från
giftinformationscentralen.

Olyckstillbud med mindre
farliga preparat kan
ibland behandlas med
medicinskt kol, dock rådfråga giftinformationscentralen först.

ETSANDE OCH FRÄTANDE ÄMNEN:
Framkalla EJ kräkning.

Skölj ur munnen och ge
personen mjölk, grädde
eller glass, ca 1-2 dl.

Ring 112 och få råd från
giftinformationscentralen.

Använd kol endast
om giftinformationscentralen
rekommenderar det.