Svimning

Att man svimmar och förlorar medvetandet en kort stund orsakas av att hjärnan får för lite syre.

Att man svimmar kan bero på blodtrycksfall, reser sig för snabbt upp, vätskebrist, att se blod, psykisk påfrestning etc.

BRA ATT TÄNKA PÅ OM MAN HAR LÄTT FÖR ATT SVIMMA
• Res dig sakta upp.
• Känner du dig svimfärdig – sätt dig ner.

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE
Lägg personen ner
-höj fotändan ovanför hjärthöjd, högläge.

Motverka avkylning
-värme, filtar och kläder.

Ge ej något att dricka tills personen är helt återställd.

Om medvetslösheten varar någon minut, ring 112.