Värmeslag

Kroppen är känslig vid höga kroppstemperaturer och hjärnan fungerar inte som den ska när det blir för varmt.

Orsaken till värmeslag kan vara
• Varm miljö under lång tid
• Långvarig ansträngning utan vätska
• Bastubad

ATT TÄNKA PÅ
Diabetes, stroke och alkoholpåverkan kan lätt förväxlas med värmeslag!

Detta kan tyda på att personen har fått värmeslag
• Törst
• Kräkningar
• Förvirring och yrsel
• Huvudvärk och blekhet
• Kramper
• Medvetslöshet

Åtgärd

Arbeta utifrån LABCDE.

Ta personen till svalare miljö.

Svalka av personen med blöta handdukar.1

Ge kall vätska till personen.

Ta kontakt med 1177 för vidare handläggning.

Medvetslös:
Stabilt sidoläge och kontrollera andningen hela tiden.