HeartStart FRx

Philips HeartStart FRx är en av marknadens enklaste och mest användarvänliga hjärtstartare. Den har en högre IP-klass är Philips HeartStart HS1, vilket innebär att den är mer robust och tålig och klarar tuffare miljöer där livräddare kan behöva vistas; regnväder, ombord på flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden.
Designen är enkel och mycket pedagogisk. I ett kritiskt läge är tydlighet mycket viktigt och röstinstruktionen vägleder dig i HLR och om hur du hanterar hjärtstartaren.
Den har ett omfattande automatiskt självtest som kontrollerar alla vitala funktioner, vilket gör att den alltid är redo att tas i bruk. Den ger besked om när det är dags att byta elektroder och batteri.
Samma elektroder används till barn och vuxna, till barn sätts en särskild nyckel in i hjärtstartaren.
 
*Barnnyckel finns som tillval.
 
8 års garanti.
 
Rekommenderad för:
Användare med ingen, eller liten erfarenhet.
Lämplig placering: Idrottshallar, utomhusmiljöer, industrier, flygplan, simhallar eller i annan utsatt miljö.
 
Minimalt underhåll
Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram.
Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder.
När den statusindikatiorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs. , tex byte av elektroder eller batteri.
Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder(vartannat år) och batteri (vart 4:e år).