martin&servera - Mats Gustavsson, Fastighetschef 
"SaveLife hjälper oss med utbildningar i första hjälpen och hjärt-lungräddning för våra medarbetare. De har bra kunskap på området och är alltid lyhörda för våra önskemål. Våra medarbetare är nöjda med de här utbildningarna."

Några av Savelifes kunder

Storaenso 
Riksbyggen
Polisen