Brand

Utbildningen är anpassad efter lagen om Systematiskt Brandskyddsarbete som alla arbetsplatser ska följa.

Kursinnehåll:
praktiskt handhavande av brandredskap och brandfilt
val av släckredskap – vilka släckmedel finns
utrymningsvägar
förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas
brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp
Kurslängd: 3,5 timmar

HLR Mölndal aktiviteten Foto 2017-04-27 20 01 30 (1)

Kostnad
Från 3000kr exkl moms

Varför välja Savelife?
- Få senaste kunskapen av de som jobbar med svårt sjuka och skadade personer dagligen
- Ambulanspersonal/akutpersonal som har lång erfarenhet och vet vad de talar om