D-HLR 

Under utbildningen lär sig deltagarna teoretiskt och praktiskt hur man använder en hjärtstartare.
Vi simulerar flertal hjärtstopp i olika miljöer anpassat till er arbetsplats.
 
70 % av kurstiden är praktiskt träning med hjärtstartare. 

kursinnehållet: 
HLR träning
vikten av tidig defibrillering
larmrutiner
vad händer vid ett hjärtstopp
handhavande av hjärtstartare
teamträning
säkerhetsaspekter
Förkunskaper: inläst kursbok samt webb utbildning
Kurslängd: 3,5-4 timmar

Kostnad
Från 4500kr exkl moms

Varför välja Savelife?
- Få senaste kunskapen av de som jobbar med svårt sjuka och skadade personer dagligen
- Ambulanspersonal/akutpersonal som har lång erfarenhet och vet vad de talar om